Deze privacyverklaring is van toepassing bij elk contact met:

Helder Begin, te Amsterdam, met Kamer van Koophandel nummer 64412563
Aanbod en overige informatie te vinden via www.helderbegin.nl
Rechtsgeldig vertegenwoordigd door Hetty (H.E.M.) Knottenbeld. 

Elk contact met Helder Begin vraagt om het achterlaten van persoonsgegevens

Bij Helder Begin speelt helderheid een belangrijke rol. Door contact op te nemen en te onderhouden met Helder Begin, bijvoorbeeld bij het aanmelden op mijn maillijst, contact via email of telefonisch, het afnemen van een dienst of product, het reageren op social media berichten, laat je online sporen en/of persoonlijke gegevens achter die van belang zijn voor de uitvoering hiervan. 

Dat vraagt om bewust informeren en beveiligen

Als ondernemer ben ik verplicht je te informeren over de omgang met je persoonsgegevens. Wat ermee gebeurt, met welk doel, en hoe ze worden bewaard en beveiligd. Dat staat verwoord in deze Privacyverklaring. Deze dient beknopt, transparant, begrijpelijk en gemakkelijk toegankelijk te zijn. Die waarden liggen dicht bij wat ik met Helder Begin wil uitstralen en meegeven in mijn communicatie en dienstverlening. 

Je gegevens worden zorgvuldig, vertrouwelijk en respectvol behandeld

De gegevens die je achterlaat worden voor dat doel gebruikt waarvoor je ze achterlaat. Zoals je naam en mailadres om mijn nieuwsbrief te ontvangen en omdat ik je daarin persoonlijk wil aanspreken. Als je contact met mij opneemt via telefoon of email, bewaar ik je telefoonnummer en/of mailadres enkel indien daar een relatie uit volgt en voor zover ik deze nodig heb voor de uitvoering van een overeenkomst. Daarover hieronder meer. 

Over welke persoonsgegevens gaat het precies, met welk doel worden deze bewaard en voor hoe lang?

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)  vraagt mij als ondernemer inzicht te hebben en te geven in het wat, hoe en waarom rondom het bewaren van jouw gegevens.  Dit is hieronder per onderdeel vastgelegd:

Nieuwsbrief

Om de nieuwsbrief te ontvangen zijn je naam en mailadres nodig. Het aanvragen en ontvangen van mijn nieuwsbrief kan zolang je hierop ingeschreven staat. Afmelden kan altijd middels de link onderaan in de voetnoot. Na afmelding worden je gegevens binnen 1 week verwijderd.

Afnemen van een product of dienst

Voor het afnemen van een product of dienst zijn voor- en achternaam, bedrijfsnaam, adresgegevens en emailadres nodig. Het afgeven van een telefoonnummer is vrijwillig. Deze gegevens, evenals de overeenkomsten tussen klant en Helder Begin en de daarbij behorende facturen, worden bewaard gedurende de wettelijke bewaartermijn van 7 jaar.

Gegevens tijdens de uitvoering van een overeenkomst of opdracht

Het verstrekken van gegevens die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van een opdracht of overeenkomst, zoals voor het verwerken van vertrouwelijke financiële of persoonsgegevens, worden zoveel mogelijk verwerkt via de systemen van de klant. De toegang hiertoe kan ten alle tijden ontzegd of geblokkeerd worden.
Alle overige gegevens worden tot maximaal 3 maanden na de beëindiging van de samenwerking bewaard door Helder Begin. Het betreft hier alle vertrouwelijke financiële en persoonsgegevens, zoals bankgegevens, verslagen en aantekeningen die noodzakelijk zijn voor de uitvoering of afronding van de opdracht of overeenkomst. 

Waarom worden die gegevens gebruikt?

Om contact met je op te nemen en om de dienstverlening te kunnen uitvoeren (een individueel traject of groepsbijeenkomst). Ik gebruik je naam en contactgegevens logischerwijs om contact te onderhouden en je te informeren over relevante, aan de dienstverlening gerelateerde zaken. De dienstverlening is inclusief alle ondersteuning buiten de vaste contactmomenten en vastgestelde werkafspraken om. Alle informatie die je per mail deelt, sla ik zorgvuldig op. Telefonisch gedeelde informatie wordt niet schriftelijk vastgelegd. Je gegevens worden tevens verwerkt om nieuwsbrieven te versturen of je anderszins te informeren over mijn bedrijfsactiviteiten, en om bezoekersgedrag te analyseren ter verbetering van de website.

Wat gebeurt er niet met je gegevens?

Je gegevens worden niet verkocht aan anderen. Ze worden ook niet gebruikt om uitgebreide bezoekersprofielen samen te stellen, noch voor besluitvorming op basis van geautomatiseerde verwerkingen (dat wil zeggen, door computerprogramma’s of -systemen zonder tussenkomst van een mens). Je gegevens worden tevens niet verstrekt aan derden zonder je uitdrukkelijke voorafgaande toestemming tenzij wij daartoe verplicht zijn op basis van de wet of een rechterlijke uitspraak.

Worden je gegevens met derden gedeeld?

Ja, uitsluitend als dat noodzakelijk is vanwege een wettelijke verplichting of een gerechtvaardigd belang zoals redelijke bedrijfsuitoefening. Deze partijen zijn de bank, boekhoudsoftware, boekhouder/accountant, hostingpartij, nieuwsbrief systeem, CRM systeem, mailsysteem, whatsapp. Met deze ‘verwerkers’ zijn verwerkers overeenkomsten gesloten.

Cookies

Technische en functionele cookies worden gebruikt om mijn website naar behoren te laten werken en het gebruiksgemak te garanderen. Een cookie is een klein en eenvoudig tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan een website wordt opgeslagen op je computer of mobiele apparaat. Via de instellingen van je internetbrowser kun je je afmelden voor cookies (niet meer opslaan), alle eerder opgeslagen informatie verwijderen, en een melding laten geven bij verzending van een cookie. Let er wel even op dat sommige websites minder goed kunnen functioneren als je alle cookies uitschakelt.

Recensies en openbare bijdragen

Indien je een openbare bijdrage of reactie achterlaat via enige social media of website, kan deze ook elders gepubliceerd worden. Indien deze recensie persoonlijk via email of anderzijds schriftelijk wordt afgegeven, wordt deze met jouw uitdrukkelijke voorafgaande toestemming op de door jou of Helder Begin geselecteerde media gepubliceerd. 

Inzien, wijzigen of laten verwijderen van je gegevens

Neem contact op en ik maak het voor je in orde, uiterlijk binnen een week. Mocht je er aanleiding toe zien, dan kun je bezwaar maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens en/of een klacht indienen bij de Nederlandse Autoriteit Persoonsgegevens.

Heb je tips, vragen of andere feedback?

Neem ook dan contact op via info@helderbegin.nl 


Heldere groet, 

Hetty Knottenbeld
Helder Begin